Ja må han leva, Ja må han leva, Ja må han leva uti hundrade år!